top of page
bgImage

Kontaktinformācija

SIA „Mežvalde AD”

Daugavas iela 1A, Smiltene, LV- 4729

Tālruņi

Raimonds Kalniņš (valdes priekšsēdētājs) tel. +371 29147343
Ilmārs Kauliņš (valdes loceklis) tel. +371 29298771

Valda Aļeksējeva (galvenā grāmatvede) tel. +371 29144344
Edgars Tralla (sagādnieks) tel. +371 26464604

 

SIA „Mežvalde AD” rekvizīti

Juridiskā adrese 
Daugavas iela 1A, Smiltene, LV- 4729

Reģistrācijas nr.:  LV44101022385

Bankas rekvizīti:

AS „SEB banka”, UNLALV2X

Konta Nr. LV82UNLA0050001212942

Paldies!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā.

Kā mūs atrast

bottom of page